Derya Bektas

1975 yılında Karadenizin güzel bir ili Bartın da doğan Derya Bektas müzik çalışmalarına ilk okul
yıllarında başlamıştır. Henüz ikinci sınıfta iken müzik öğretmeni olmaya karar verip lise yıllarında
bağlama ve gitar çalarak farklı orkestralarda çalışmalarına devam eden Bektaş 1999 yılında 9 Eylül
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olmuştur .
2000 yılında Almanya ya gelen Bektaş Berlin de Müzik terapi üzerine eğitim aldıktan sonra Klinikum
Esslingen de Müzikterapist olarak çalışmıştır. Paralelinde eğitimine Salzburg ta Carl Orff un“ Erken
yaşta Müzik Eğitimi „sistemini ekledikten sonra kendi özel Müzik okulu KlangOaseyi kurarak Flüt ve
anadalı olan Keman üzerine dersler vermiştir.
Farklı ülkelerden gelen Eğitmenleri ve Orkestra öğrencilerini MÜZİK çatısı altında toplayan Bektaş
2016 yılında „İnternational Müzik ve Kültür derneği KlangOase „ yi kurmuştur.
„ Jeunesses Musicales Deutschland „ ın başlattığı Etnik şarkılar üzerine eğitimlere katılıp
„Musikschule Stuttgart „ ile dünya ülkelerinin müzikleri üzerine çalışmalar yapmıştır.
Son dönemlerde Almanya da gelişen ve Stuttgart ta Frau Kretschmann tarafından desteklenen
„ Ward-Metodu “ üzerine eğitimine devam eden Bektaş çoçukların erken yaşta müziğe
yönlendirilmesi konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Özellikle Orff Metodunu, sistemde değişiklik yapmadan tamamen türkçe ye çevirerek Türk
çocuklarına hem müzikal anlamda dokunabilmeyi hem de Türkçe şarkılar, melodiler ve hikayeler ile
iki kültür arasında yaşayan çocuklarımızın anadillerinin güçlendirilmeyi hedef almıştır.
4 ile 6 yaş grubunda ki çocuklar için hazırlanan, iki yıllık bir süreci kapsayan ve dört dönemden oluşan
sistem de önce Orff Enstrümanları tanıtılarak çocukların „ Ritim Duyguları „ geliştiriliyor.
Bu enstrumanların doğada neleri ifade ettikleri anlatılarak tını hikayeleri ile „Yaratıcı
Güçleri„ destekleniyor. Ardından dans ile çocuklara vücut hareketlerini kontrol edebilme ve
geliştirebilme imkanları sağlanıyor.
Tyatro çalışmalarının da eklenmesi ile grup içerisinde görevlerini en güzel şekilde yerine getirebilme,
uyumlu çalişabilme ve başarıları ile „ Özgüven Duygularının „ güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bu sisteme düzenli olarak Ward-Metodu eklenerek çalışmalar daha da güçlendirilir. Ward-
Metodunun özelliği çocuklara tonları ezbere öğretebilmek ve duyabilen çocuklar yetiştirmektir.
Dördüncü dönemin sonunda yapılan Enstrüman tanıtımı ile çocukların hangi enstrümana ilgileri
olduğunu pedagok olarak saptanıp ailelere bilgi verilip çocukları sosyalleşme aracı olan Enstrüman ile
tanışmaları sağlanır.
Sistemin en önemli özelliklerinden biri de aileler ile işbirlikli çalışılmasıdır. Ebeveynler her dönem en
az 2 defa derse aktif olarak katılırlar ve öğretmen ile birlikte çalışırlar.
Ders sisteminin tanıtımı ve aileleri bilgilendirme amaçlı 20 Kasım 2021 de saat…………. da KSİ
binasında bir Workshop düzenlenecektir.
RİTİM HAYATIN DENGESİDİR .